Temető fenntartási hozzájárulás

A Kálvária temetőben a víz és szemétszállítási díjhoz a hozzájárulás egy évre síronként 5.000 forint.

Kérjük a sírhely tulajdonosokat, hogy ezt az összeget a plébánia hivatalban szíveskedjenek befizetni.